solidarita-svornost-spravedlnost

Statutární orgán-Výbor ZO-volební protokoly

08.03.2013 14:52

Odborová organizace volí v souladu s volebním řádem na čtyřleté volební období svůj statutární orgán - Výbor základní organizace. V souladu s platným volebním řádem zvolili delegáti Konference odborové organizace OS KOVO dne 2. 3. 2017 tyto členy Výboru základní organizace: VolbyVZO-2017-protokol-veřejný.pdf (42148)

Konferencí ZO OS KOVO zvolený Výbor zvolil na svém ustavujícím zasedání, konaném bezprostředně po skončení konference, v souladu s volebním řádem a Statutem ZO OS KOVO, ze svého středu, předsedu a místopředsedu Výboru odborové organizace. Příslušný volební protokol naleznete zde: volbypředseda2017-protokol-veřejný.pdf (31632)

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode