solidarita-svornost-spravedlnost

Informace o nás

      Základní organizace odborového svazu KOVO při a.s. Jihostroj

Jsme organizační jednotkou největšího odborového svazu v České republice - Odborového svazu KOVO. Působíme v českokrumlovském regionu, kde zastupujeme oprávněné zájmy zaměstnanců několika strojírenských firem. Naším cílem je spokojený, stabilizovaný a dobře motivovaný zaměstnanec, pracující v solidním pracovním prostředí za spravedlivou a důstojnou mzdu.

Setkání důchodců 2017

 
Ve středu 4. října 2017 uspořádala odborová organizace KOVO, další z každoročních setkání bývalých zaměstnanců a.s. Jihostroj, kteří jsou v současné době na zaslouženém odpočinku. Na setkání se sešlo více než 200 seniorů z různých koutů regionu. Rozesláno však bylo téměř 600 písemných pozvánek. 
Po dopolední možnosti navštívit pracoviště a.s. Jihostroj, byl pro ně v Kulturním době v Kaplici připraven obvyklý kulturní program, spojený s vystoupením generálního ředitele Jihostroje ing. Bohdana Gajduška. K poslechu i tanci opět hrála oblíbená dechová hudba "Kameňáci". 
 
Další fotografie z tohoto setkání jsou umístěny v naší "fotogalerii".

 

Poznávací zájezd - Švédsko

Odborová organizace, po mnoha letech, ve spolupráci s CK Scandia Czech Tour, připravila poznávací zájezd na "HŘEJIVÝ SEVER" do Švédska a Dánska. Zájezd se uskutečnil v od 4.8. do 12. 8. 2017. Autobus byl pro jeho 24 účastníků, z firem v působnosti naší odborové organizace, včas přistaven na nástupních místech v Kaplici a Velešíně. Všichni se po dlouhém putování v autobuse bez vážnějších problémů vrártili zpět s velkým množstvím převážně pozitivních zážitků.
Ruční výroba bonbonů v Greně
Malá mořská víla v Kodani
Zlatý sál ve Stockholmské radnici
Losí safari
Švédská tundra
 
a mnoho dalších malebných míst ve Švédsku a Dánsku. Některá z nich naleznete v naší fotogalerii. Pro přátele cestování, přednostně z řad našich členů a jejich rodinných příslušníků, připravujeme ve spolupráci s "osvědčenou" CK Scandia Czech Tour na rok 2018 poznávací zájezd do Švýcarska.

Dvoudenní poznávací zájezd Orlické hory

Odborová organizace, stejně jako v minulých letech, uspořádala dvoudenní poznávací zájezd spojený s exkurzí do strojírenské firmy ASSA ABLOY (FAB) Rychnov nad Kněžnou. Zájezd se uskutečnil v pátek 9. a v sobotu 10. června 2017. Ve firmě FAB  jsme od ředitele firmy vyslechli zajímavou prezentaci o historii, výrobním programu a rozvojových aktivitách firmy, prohlédli si výrobní provozy a od předsedy odborové organizace KOVO se dozvěděli o pracovních a sociálních podmínkách zaměstnanců.
 
Po společném obědě v podnikové jídelně jsme se vypravili na turistický výlet po hřebeni Orlických hor k jejich nejvyššímu vrcholu Velká Deštná (1 115 m).
Druhý den dopoledne, po vydatné snídani v ATC Šlechtův palouk, nás čekala prohlídka pěchotního srubu K-S 14. Expozice je věnována nejenom výstavbě těchto opevnění v ČR, ale i československým legiím nebo památce četaře Arnošta Hrada, který zde v roce 1938 spáchal protestní sebevraždu.
Prohlídka kláštera v Králíkách se stala vhodným pokračováním programu deštivého sobotního dopoledne.
Sobotní program poznávacího zájezdu jsme završili návštěvou, resp. "nahlédnutím" do největšího muzea řemesel v České reublice, které bylo zprovozněno v roce 2000 v památkově chráněném areálu Nového dvora z roku 1750, v Letohradě.
Více fotografií ze zájezdu naleznete v naší "fotogalerii". 
 
 

Setkání důchodců 2016

 
Ve středu 8. listopadu 2016 uspořádala odborová organizace KOVO po osmnáctiměsíční přestávce, další z tradičních setkání bývalých zaměstnanců a.s. Jihostroj, kteří jsou v současné době na zaslouženém odpočinku. Na setkání se sešlo téměř 250 seniorů z různých koutů regionu. Rozesláno však bylo více než 600 písemných pozvánek. 
Po dopolední možnosti navštívit pracoviště a.s.Jihostroj, kterou využilo cca. 90 z nich, byl pro ně v Kulturním době v Kaplici připraven obvyklý kulturní program, spojený s vystoupením zástupce generálního ředitele Jihostroje ing. Bohdana Gajduška. K poslechu i tanci hrála oblíbená dechová hudba "Kameňáci" a svůj program písniček předvadly  děti z kaplického DDM. 
 
Více obrázků z tohoto setkání naleznete v naší "fotogalerii".

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Ve většině námi zastupovaných společností se v pravidelných periodách uskutečňuje anonymní průzkum spokojenosti zaměstnanců. Otázky jsou cíleny zejména na spokojenost se vztahy na pracovišti, s pracovním prostředím, s možností profesního i osobnostního růstu, s motivací na maximální pracovní výkon. Vyhodnocování odpovědí na předmětné otázky od pátku 7. 10. 2016  probíhá v jedné z námi zastupovaných firem. 
 
Ukončení shromažďování dotazníků a prvotní vyhodnocení účasti na průzkumu spokojenosti provedli vedoucí personálního oddělení této významné kaplické strojírenské firmy a předseda odborové organizace OS KOVO. Z 300 zaměstnanců se průzkumu spokojenosti zúčastnilo 155 zaměstnanců, což je 52%. Děkujeme za reprezentativní účast (je výrazně vyšší než ve volbách do krajských zastupitelstev), poctivé odpovědi a očekáváme první statistické výstupy o spokojenosti (nespokojenosti) zaměstnanců.

Poznávací zájezd na Českolipsko

Odborová organizace, stejně jako v minulých letech, uspořádala dvoudenní poznávací zájezd spojený s exkurzí do strojírenské firmy BOMBARDIER Česká Lípa. Zájezd se uskutečnil v pátek 19. a v sobotu 20. srpna 2016. V Bombarderu jsme si prohlédli výrobní provozy a od paní předsedkyně odborové organizace se cosi dozvěděli o výrobním programu, ale i o pracovních a sociálních podmínkách zaměstnanců
O nás - banner
Součástí programu dále byl skalní útvar Panská skála u Kamenického Šenova, lidově pojmenovaný "varhany"
 
a Mariina skála s krásnou rozhlednou v katastru obce Jetvořice
 
 
 
 
 

Jádrem sobotního programu byla dopolední návštěva podzemních prostor vyhloubených v pískovcových skalách v okolí České Kamenice a Janské, které byly spolu s okolními povrchovými objekty za  druhé světové války součástí podzemní továrny Rabštejn a používány nacistickým Německem k válečné letecké výrobě.

 odpoledne jsme ještě krátce navštívili Skalní hrad Sloup v Čechách a absolvovali prohlídku zámku Zákupy
Hrad Sloup
Státní zámek Zákupy
Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.
 

Zasedání  Evropské podnikové rady ENGEL v "mateřském"  rakouském závodě ve Schwertbergu

V pondělí 4. července 2016 se v mateřském závodě koncernu ENGEL ve Schwertbergu konalo plánované zasedání jeho Evropské podnikové rady (EPR), kterého se z českého závodu v Kaplici  zúčastnili pouze dva zástupci zaměstnanců. Důvodem neúčasti ostatních kolegů byly navazující svátky v České republice a s nimi spojená "personální nouze" v kaplickém výrobním podniku. Naši kolegové zastoupeni v EPR museli pracovat na plánovaných zakázkách, ale i zastupovat své kolegy čerpající v tento den dovolenou.

Úvodem zasedání jsme si prohlédli výrobní provozy mateřského závodu a ocenili pořádek, přehlednost i logistickou návaznost jednotlivých pracovišť.

Předmětem jednání se staly i zkušenosti se zaváděním nového systému řízení výroby EPOS v Rakousku a České republice. Všudypřítomné nástěnky nás provázely na každém kroku. Na nich je každý den vizualizován "tok výroby" v jeho zásadních souvislostech, včetně popisu problémů s plánováním a zajištěním výroby spojených. Po pozitivních zkušenostech z rakouských závodů, je tento "transparentní" systém postupně zaváděn i v kaplickém výrobním závodě.

Zaujala nás ale i sofistikovanost vyráběného sortimentu vstřikolisů.

Pravidelným programem zasedání EPR je informace o dosažených hospodářských výsledcích koncernu ENGEL a plánech jeho dalšho rozvoje. S ekonomickými výsledky koncernu dosaženými v obchodním roce 2015-2016 účastníky zasedání seznámili  členové koncernového vedení Dr. Peter Neumann, Dr. Christoph Steger a Dipl.-Oec. Klaus Siegmund. 

Otevřená, přátelská diskuse se rozvinula zejména k abiciózním obchodním a investičním plánům koncernu ENGEL na další období, ke kterým nám nezbývá než popřát úspěch.

Krupobití v Malontech

Stalo se to odpoledne v pátek 27. května 2016. Dusno by se dalo krájet.  Nebe se rychle zlověstně zatáhlo. Začal foukat silný vítr a na Malonty a jejich bezprostřední okolí se během deseti minut vysypala až třiceticentimetrová vrstva krup velikosti pinkpongových míčků ...
Ihned v pondělí 30.5. jsme zjišťovali poškození nemovitostí souvisejících s bydlením našich členů (poničené střechy a okna rodinných domů, promočné stropy bytů a pod.). Deset  členů OS KOVO z Malont a okolí podalo naším prostřednictvím žádost na přiznání nenávratné sociální podpory při živelných pohromách. Všem žádostem bylo vyhověno a tak mohl zmocněnec KS OS KOVO Jižní Čechy v pátek 24. června poškozeným předat obálky s peněžní hotovostí. Celkem bylo z postředků OS KOVO mezi postžené členy OS KOVO rozděleno 107 000,- Kč.
    
Reportáž z této události přinesl Kovák č. 13 a vy jej naleznete zde: Kovák-13-2016.pdf (3,9 MB)
Fotoreportáž z krupobití v Malontech, která byla prezentována na poradě předsedů odborových organizací OS KOVO Jihočeského kraje 28. 6. 2016 je k dispozici zde: KROUPY-Malonty-27-5-2016.pdf (3297519)

Školení BOZP - setkání zástupců ZO OS KOVO

Ve dnech 10. a 11. června 2015 se v prostorách Jihostroje uskutečnilo školení 25 zástupců zaměstnanců, kteří vykonávají dohled nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců ve strojírenských firmách jihočeského regionu. Mimo jiné se seznámili s posuzováním zdravotní způsobilosti k práci a postupem pracovního lékařství při vzniku nemocí z povolání. Přednáška MUDr. Aleše Hejlka, primáře oddělení pracovního lékařství nemocnice České Budějovice, na toto aktuální téma, rozšířila všem přítomným znalosti v této oblasti jejich činnosti. Součástí dvoudenního programu byla i návštěva výrobních provozů v Engelu v Kaplici a Jihostroji Velešín.

Návštěva prezidenta republiky v Jihostroji - byli jsme u toho!

 
V úterý 2. června 2015 v podvečerních hodinách se uskutečnila návštěva Prezidenta České republiky Miloše Zemana v a.s. Jihostroj. Při půlhodinovém setkání s vedením firmy, ředitelem střední odborné školy a předsedou odborové organizace KOVO se seznámil s hospodářskými výsledky Jihostroje přičemž ocenil zejména soustavný výrazný růst exportu Jihostroje  na vyspělé západní trhy (Německo, USA) a nízkou míru fluktuace zaměstnanců. Druhou půlhodinu své návštěvy věnoval téměř padesáti zástupcům zaměstnanců z různých výrobních a nevýrobních středisek firmy. V otevřené a přátelské diskusi byl dotazován např. na dostavbu dálnice D3, otázku rychlosti vstupu do "eurozóny", nebo situaci v českém školství a přípravě odborného dorostu.
 

Čas vyhrazený na bezprostřední (klubovou) diskusi s prezidentem republiky utekl velmi rychle. Na opakované naléhání šéfa prezidentského protokolu, směrem k prezidentovi, že je čas odjezdu, položil přítomným zaměstnancům pan prezident otázku zdali ví jaký je rozdíl mezi talibanem a "protokolářem" prezidenta republiky. Po krátké odmlce na ni sám odpověděl: "Zatímco s talibanem se dá občas vyjednávat s protokolářem nikoliv". Za výrazného potlesku všech přítomných se rozloučil, poslechl protokoláře a odešel ... . 

Několik dalších fotografií z návštěvy prezidenta republiky a jeho setkání se zástupci zaměstnanců Jihostroje naleznete v naší fotogalerii

 

Poznávací zájezd na "Slovácko"

Ve dnech 29. - 31. května 2015 se uskutečnil další ze série každoročních poznávacích zájezdů. Letos mimořádně třídenní putování začalo po krátké zastávce v Uherském Brodě exkurzí ve sklárnách Květná. Ruční sklářská výroba  přenesla všech 45 účastníků zájezdu do dob minulých a my jsme obdivovali řemeslnou zručnost místních sklářů.
V pátek jsme následně stihli překročit státní hranici a ze slovenské strany přejet na nejvyšší vrch Bílých Karpat VELKOU JAVOŘINU. Po návratu "z ciziny" jsme v obci Blatnička v útulném vinném sklepě v pozdních odpoledních hodinách ochutnali několik druhů lahodných moravských vín a mnohá jsme si i zakoupili a odvezli do svých domovů
Sobotní dopolední program byl věnován relaxačnímu pobytu v malebných luhačovických lázních. Odpoledne jsme navštívili hřebčín v Napajedlích a ZOO+zámek ve Zlíně- Lešné. Program zájezdu byl završen společnou nedělní účastí na Jízdě králů ve slovácké obci Vlčnov.
Několik dalších fotografií z tohoto třídenního zájedu si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Setkání důchodců 2015

 
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 uspořádala naše odborová organizace po osmnástiměsíční přestávce, zapříčiněné rekonstrukcí kulturního domu v Kaplici, další z tradičních setkání bývalých zaměstnanců a.s. Jihostroj, kteří jsou v současné době na zaslouženém odpočinku. Na setkání se sjelo téměř 250 seniorů z různých koutů regionu. Rozesláno však bylo více než 650 písemných pozvánek. Po dopolední možnosti navštívit pracoviště a.s.Jihostroj, kterou cca. 100 z nich využilo, byl pro ně v Kulturním době v Kaplici připraven obvyklý kulturní program, spojený s vystoupením ředitele největší divize Jihostroje ing. Bohdana Gajduška. K poslechu i tanci opět hrála oblíbená dechová hudba "Kameňáci". Stejně jako v minulých letech, vystoupily  děti z kaplického DDM. Více obrázků z tohoto setkání naleznete v naší "fotogalerii".
     
 

Kolektivní smlouvy uzavírány.

V pátek 27. 3. 2015 byly v sídle dvou kaplických firem podepsány dohodnuté kolektivní smlouvy na rok 2015. Uzavřené kolektivní smlouvy garantují zaměstnancům výplatu 13. a 14. platů, zvýšení příspěvků na penzijní nebo životní pojištění o 200,- Kč/měsíc, 5 týdnů dovolené, další "benefity" i růst základních mezd.

 

V souvislosti s podpisem kolektivní smlouvy se na pracovišti setkali Josef Bašta - zástupce zaměstnanců firmy, Milan Duda, který také zastupuje zaměstnance této strojírenské firmy, ale je v současné době v dlouhodobé pracovní neschopnosti a Josef Mrázek, který zaměstnance firmy  dlouhodobě zastupoval, nyní je na zaslouženém odpočinku a ve firmě, v případě potřeby, občasně pracovně vypomáhá.

 

Zájezd do vojenských historických muzeí

V sobotu 13. září 2014 uspořádala odborová organizace další z jednodenních poznávacích zájezdů. Na programu tentokrát byla návštěva dvou (ze tří) vojenských historických muzeí spravovaných Vojenským historickým ústavem Praha a mapujících nedávnou i vzdálenější historii naší vlasti, technického umu i statečnosti našich předků. První zastávkou 46 účastníků zájezdu se stalo Letecké muzeum Kbely, které bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště. Početností a kvalitou sbírek patří toto muzeum k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má muzeum ve sbírkách 110 vystavených exponátů, přičemž 85 letadel je vystaveno v krytých halách. Řada letounů patří ke světovým unikátům. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského.
Po údajně chutném společném obědě v "Kozlovně" pivovaru Velkopopovický kozel, absolvovala skupina "výletníků" prohlídku Vojenského technického muzea v Lešanech u Týnce nad Sázavou. Expozici muzea v současné době  tvoří více než 700 historických tanků, kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející z období od roku 1890 až do současnosti.

I když předpověď počasí nebyla pro přihlášené účastníky zájezdu příliš příznivá, nakonec na navštěvovaných místech nepršelo. Nejenom s ohledem na tuto skutečnost, byl uskutečněný zájezd  hodnocen velmi pozitivně a jeho organizátoři již nyní připravují zájezd na jiná, také zajímavá, místa naší vlasti. 

 

 

Návštěva ministra průmyslu v Jihostroji

V pátek 15. srpna 2014 v odpoledních hodinách navštívil a.s. Jihostroj ministr průmyslu a obchodu ČR ing. Jan Mládek CSc. Po krátkém seznámení s historií a současným vývojem firmy a představení jejího výrobního sortimentu si ministr průmyslu a obchodu prohlédl výrobní provozy hydraulické a letecké divize společnosti.
 
 
Po prohlídce provozů následovala diskuse na téma podpory rozvoje učňovského školství, rozvoje jihočeského regionu a v neposlední řadě předpokádanými důsledky vzájemných obchodních sankcí mezi EU, USA na straně jedné a Ruskem na straně druhé. Ministr průmyslu a obchodu ing. Jan Mládek CSc. se, mimo jiné, zajímal také o úroveň zastupování oprávněných zájmů zaměstnanců Jihostroje.

Exkurze do VALEO Rakovník + CHKO "Křivoklátsko"

I v letošním roce (30. a 31. května 2014) uspořádala odborová organizace  dvoudenní poznávací zájezd spojený s exkurzí do některé ze zajímavých strojírenských firem. Námi navštívenou firmou byl výrobní závod nadnárodního dodavatele automobilového průmyslu VALEO Rakovník. Program zájezdu pokračoval návštěvou pivovaru Krušovice a zříceniny hradu  - "chalůpky" Krakovec. V sobotu dopoledne jsme absolvovali prohlídku hradu Křivoklát, odpoledne pak následovala návštěva zámku Zbiroh a před odjezdem domů ještě "dramatická" procházka ke Skryjským jezírkám na Zbirožském potoce. Více fotografií ze zájezdu je umístěno v naší fotogalerii.

 

České Budějovice - setkání mladých odborářů

 
V pátek 11. dubna 2014 se v Suchém Vrbném v restauraci "U Jelena"  uskutečnilo další (již pravidelné) setkání mladých kováků Jihočeského kraje. Potěšitelné jistě je, že setkání, které bylo spojené s turnajem  "bowlingu"  se zúčastnili i mladí kováci z námi zastupovaných firem ENGEL a JIHOSTROJ. 
Právník českobudějovického odborného pracoviště odborového svazu KOVO Mgr. Vladimír Vašek představil přítomným ve své prezentaci základní oblasti nového občanského zákoníku.
 
... o tuto tématiku, která se dotýká každého z nás,  byl mezi přítomnými velký zájem a proto se i velmi živě diskutovalo ...
 
...nechyběl ani obvyklý turnaj v bowlingu, ve kterém zvítězil opět sport ...
... a v časných ranních hodinách, rychle (nejraději na motocyklu) domů ... .
 
 

Setkání mladých odborářů z Jihostroje

V pátek 13. prosince od 16.00 hodin se v Českých Budějovicích uskutečnilo setkání mladých odborářů z Jihostroje. Přítomní členové OS KOVO vyslechli úvodní slovo předsedy ZO nad právě s vrcholovým vedením Jihostroje dohodnutým obsahem nové kolektivní smlouvy na rok 2014.
Při téměř hodinové diskusi, která následovala po tomto úvodním vystoupení se přítomní mladí účastníci setkání dozvěděli informace o působení naší odborové organizace v regionu, počtech členů OS KOVO u jednotlivých zaměstnavatelů, pozitivní ekonomické a rozpočtové situaci a plánu kulturní, společenské a sportovní činnosti na příští rok.
Po úvodní informační části setkání následoval turnaj v bowlingu, který zajisté stmelil všechny přítomné účastníky setkání.
 
 

anketa o stravování - slosování

V pátek 29. 11. 2013 v dopoledních hodinách se v kanceláři odborů uskutečnilo slosování 157 podepsaných anketních lístků z celkového počtu 291 anketních lístků doručených účastníky naší ankety k podnikovému stravování v a.s. Jihostroj. 
Pečlivé třídění lístků prováděla Marie Radová společně s ing. Janem Zíkou. Na celou operaci pečlivě a odpovědně dohlížela ing. Jana Prenerová - specialistka na mzdovou a sociální problematiku z odborného pracoviště odborového svazu KOVO v Českých Budějovicích, která byla kprovedení tohoto slosování přizvána.
Ing. Jana Prenerová následně "rukou nezávislou" pod dohledem dalších čtyř účastníků slosování vybrala výherce věcné ceny - dárkového balíčku.
Výhercem anketního losování se stala ing. Hana Bícová, vedoucí pracovnice vstupní kontroly  hydraulické divize a.s. Jihostroj. Na naší  fotografii je zachycena společně s předsedou odborové organizace Jiřím Řihoutem, ing. Janou Prenerovou a ing. Janem Zíkou, při předávání věcné ceny. Všem zaměstnancům a spoluorganizátorům děkujeme za účast a spolupráci při realizaci ankety o podnikovém stravování a výherci slosování srdečně blahopřejeme
 

Zasedání  Evropské podnikové rady ENGEL v rakouském  Dietachu

Ve středu 20. listopadu 2013 se v rakouském závodě koncernu ENGEL v Dietachu konalo plánované zasedání jeho Evropské podnikové rady, kterého se z našeho (velkého a významného) českého závodu v Kaplici  mimořádně zúčastnilo všech pět zástupců zaměstnanců.

V úvodu zasedání byl přítomným zástupcům zaměstnanců ENGEL představen výrobní program závodu v Dietachu, kde se vyrábějí zejména roboty a automatizované systémy.

Po jeho ukončení následovalo standardní vystoupení zástupců EPR ENGEL s informacemi o zakázkové, personální a výrobní situaci v jednotlivých evropských výrobních závodech (Schwertbeg, St. Valentin, Kaplice, Dietach). Součástí programu byla i rakouskými kolegy přednesená informace o výsledku jednání o kolektivní smlouvě na další období (11/2013-10/2014). Více informací k tomuto tématu naleznete zde: PRO-GE-KS-2014.pdf (68244).  V neposlední řadě bylo diskutováno hromadné čerpání dovolené mezi vánočními svátky, s důrazem na skutečnost, že slavení společných vánočních svátků nás všechny spojuje. 

  

Program zasedání EPR Engel byl zakončen prohlídkou výrobních provozů závodu ENGEL v Dietachu provázenou zajímavým odborným výkladem

a pořízením společné fotografie účastníků zasedání.

 

Setkání důchodců 2013

Ve středu 23. října 2013 uspořádala naše odborová organizace další z tradičních setkání bývalých zaměstnanců a.s. Jihostroj, kteří jsou v současné době na zaslouženém odpočinku. Pozvání ke společně strávenému dni  přijalo více než 270 seniorů. Rozesláno však bylo téměř 700 písemných pozvánek. Po dopolední možnosti navštívit pracoviště a.s.Jihostroj, kterou cca. 100 z nich využilo, byl pro ně v Kulturním době v Kaplici připraven obvyklý kulturní program, tentokrát spojený s vystoupením ředitele největší divize Jihostroje ing. Bohdana Gajduška. K poslechu i tanci opět hrála oblíbená dechová hudba "Kameňáci". Přítomným pozorným účastníkům, stejně jako v minulých letech, zahráli, zazpívali a zatancovali  děti z kaplického DDM. Více obrázků z tohoto setkání naleznete v naší "fotogalerii".

 

České Budějovice - setkání mladých odborářů 

V pátek 18. října 2013 se v Suchém Vrbném v restauraci "U Jelena"  uskutečnilo další letošní setkání mladých kováků Jihočeského kraje. Potěšitelné jistě je, že setkání, které bylo spojené s turnajem  "bowlingu"  se zúčastnili nejenom mladí kováci z námi zastupované firmy ENGEL, ale i někteří naši mladí kolegové z Jihostroje. Ti nám také zaslali zveřejněný snímek.

Mimo úctyhodných sportovních výkonů si jihočeští kováci navzájem vyměnili informace o tom "jak se ve které jihočeské strojírenské firmě zaměstnancům žije". Dobré jídlo a pití pro více než 30 účastníků setkání se, stejně jako vždy, vzorně postarala Veronika Pilečková z našeho regionálního pracoviště. Další obdobná setkání se plánují na příští rok. A proto: Přidejte se k nám !!!  Sami navrhujte konkrétní programovou náplň těchto jistě užitečných setkávání.

Pracovní úraz po dvou letech spravedlivě odškodněn

Velmi těžký pracovní úraz, který utrpěl jeden z našich kolegů a dlouholetých členů OS KOVO již 31. 5. 2011 byl po více než dvou letech řádně odškodněn. Po vleklých jednáních se zaměstnavatelem i příslušnou úrazovou pojišťovnou a úspěšném soudním řízení před Okresním soudem v Českém Krumlově tedy spravedlnost zvítězila. Pan J.D. se za pomoci právníka OS KOVO 2. 10. 2013 konečně dočkal pro sebe jednoznačně pozitivního rozsudku a odškodnění dlouhodobé bolesti i trvalého zdravotního postižení, zapříčiněného pracovním úrazem, které pro něho znamená i plnou invaliditu. 

Na našem snímku seznamuje právník odborového svazu KOVO Mgr. Vladimír Vašek na Regionálním pracovišti OS KOVO v Českých Budějovicích pana J. D. s právě doručeným rozsudkem a "plněními ve prospěch poškozeného" ze strany úrazové pojišťovny ... . Blahopřejeme tímto oběma k zaslouženému úspěchu.

Školení zástupců zaměstnanců Jihočeského kraje

        V pátek 6. září a v sobotu 7. září 2013 se v Penzionu Kosky uskutečnilo dvoudenní zasedání zástupců zaměstnanců strojírenských firem v působnosti OS KOVO. Přítomní zástupci zaměstnanců - předáci OS KOVO byli, mimo jiné seznámeni s metodickou pomůckou pro kolektivní vyjednávání na další období:

 

Zástupci zaměstnanců se také dozvěděli (Mgr. Vašek - právník RP OS KOVO; ing. Tkáč - inspektor BOZP RP OS KOVO) o významných pracovně-právních novinkách už platných a účinných (změny v zákoníku práce, zákon o pracovně-lékařských službách) nebo o změnách účinných od 1. 1. 2014 (občanský zákoník) o kterých mezi sebou i velmi živě diskutovali: 

V souvislosti s nedávným  sňatkem vedoucího našeho odborného pracoviště ing. Romana Bureše byl paní Burešové předán malý dárek

Setkání "na vodě"

    

Jak informoval časopis KOVÁK č. 28 Kovák-28-2013.pdf (956,5 kB) , ve dnech 12. - 14. 7. 2013 se uskutečnilo již tradiční letní setkání mladých odborářů Jihočeského kraje, tentokrát při sjíždění řeky Sázavy. Z odborové organizace KOVO při a.s. Jihostroj se v čele s již zkušeným vodákem Karlem Vydrou z firmy ENGEL setkání zůčastnilo dalších 5 mladých členů OS KOVO evidovaných v naší ZO.  

Zasedání Evropské podnikové rady ENGEL

Ve středu 3. 7. 2013 se ve výrobním závodě Engel strojírenská Kaplice uskutečnilo setkání zástupců zaměstnanců koncernu ENGEL.

Naši rakouští kolegové ze závodů Schwertberg, St. Valentin a Dietach si nejdříve prohlédli výrobní provozy. Následovala vzájemná výměna informací o pracovních podmínkách zaměstnanců v jednotlivých závodech koncernu.

V odpoledních hodinách zavítal mezi přítomné členy Evropské podnikové rady ENGEL majitel této rodinné firmy Dr. Peter NEUMANN a Mag. Gotthard MAYRINGER.

Přítomní zástupci zaměstnanců byly vrcholovým vedním firmy informováni o ektuální  ekonomické situaci a vývoji zakázek firmy. Po vyslechnutí této podrobné informace se mezi přítomnými rozproudila velmi otevřená diskuze. 

Exkurze do firmy HONEYWELL

Odborová organizace, stejně jako v minulých letech, uspořádala dvoudenní poznávací zájezd spojený s exkurzí do některé ze zajímavých strojírenských firem. Letos se zájezd uskutečnil ve dnech 24. a 25. 5. 2013 a námi navštívenou firmou byl výrobní závod nadnárodního leteckého koncernu HONNEYWEL AEROSPACE v Hlubočkách u Olomouce. Firma v současné době zaměstnává více než 1 200 zaměstnanců a vyrábí komponenty leteckých motorů. Dalšími navštívenými místy byly hrady Sovinec a Šternberk, zámek ve Velkých Losinách, jediná ruční továrna na výrobu papíru tamtéž a přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně.

Více fotografií z tohoto zájezdu naleznete v naší fotogalerii.

Turistický výlet spolupracovníků Jihostroje

V sobotu 6. října 2012 se vypravilo několik spolupracovníků stř. 322, divize Hydraulika a.s. Jihostroj na společný jednodenní turistický výlet do okolí Lipna nad Vltavou. Společná ranní více než hodinová cesta vlakem uběhla v družné vzájemné besedě. Podzimním slunkem prozářená lipenská přehradní nádrž  a její okolí zanechalo ve všech účastnících hluboký dojem. Společné putování bylo spolufinancováno z finančních prostředků odborové organizace.

 

Protesty proti reformám

Po masové demonstraci odborů a občanských sdružení, konané v sobotu 21. dubna 2012 na Václavském náměstí v Praze, se další z forem projevů nespokojenosti občanů stali "protestní pochody"  a shromáždění před vybranými ministerstvy viz. zde: Letáček-protesty-červen2012.pdf (102,2 kB). Vyvrcholením těchto protestů se stalo shromáždění  před ministerstvem financí 7. června 2012, kterého se zúčastnilo více než 300 spoluobčanů. Na tomto shromáždění si pan ministr svým provokativním chováním "vykoledoval" pohlavek od beznadějí sužovaného osamělého invalidního spoluobčana, jemuž byl reformními opatřeními snížen invalidní důchod z 9 500,- Kč na 6 000,- Kč měsíčně.  

 

Byli jsme v automobilce TPCA i v Památníku Ležáky

Odborová organizace uspořádala, stejně jako v minulých letech, dvoudenní poznávací zájezd, spojený s exkurzí do druhé nejvýznamější české automobilky TPCA Kolín.

Zájezd se uskutečnil v pátek 27. dubna a v sobotu 28. dubna 2012. Do programu zájezdu byla zařazena návštěva Kutné Hory, která je zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Účastníci zájezdu navštívili její nejvýznamnější památky - Katedrálu sv. Barbory, Kostnici a středověký, temný a úzký stříbrný důl (tzv. cestu stříbra).

Nocleh spolu s "polopenzí měli zajištěn v autokempu U letadla v blízkosti hráze sečské přeheadní nádrže. Sobotní program byl věnován něvštěvě zámku ve Slatiňanech a Památnáku Ležáky

DEMONSTRACE 21-4-2012 v Praze

 

Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s mnoha občanskými iniciativami uspořádala v sobotu 21. dubna 2012 od 13.00 hodin demonstraci proti způsobu vládnutí v naší krásné vlasti. Demonstrace se uskutečnila na historickém Václavském náměstí a se zúčastnilo se jí 100 000 nespokojených spoluobčanů.

 Protože nám není lhostejná budoucnost naše, ani našich dětí a protože ani mi nejsme spokojeni se způsobem, kterým vláda "věci veřejné" spravuje, rozhodla Odborová organizace KOVO že se k účasti na této demonstraci připojí a zorganizovala pro své členy a ostatní příznivce z řad spoluobčanů  bezplanou dopravu do Prahy.  Zájezd byl do posledního místečka v autobuse (49 míst) obsazen a další zájemci z našich řad se zúčastnili autobusem, který téměř plný zaměstnanců ze státních organizací odjížděl z Českého Krumlova. Další informace můžete nalézt na stránkách občanských iniciativ www.stopvlade.cz . Fotoreportáž z této demonstrace bude umístěna v naší fotogalerii 

U insolvenčního správce SPG Czech

Dne 29. 2. 2012 v 15.00 hodin jsme se za účasti sdělovacích prostředků sešli před kanceláří insolvenčního správce JUDr. Jiřího Švihly na českobudějovickém historickém náměstí Přemysla Otakara II. Ten nás ujistil, že všechny námi požadované dokumenty jsou pro bývalé zaměstnance SPG Czech připraveny v kanceláři Mgr. Renáty Dohnalové BBs. na českobudějovickém sídlišti Máj. O celé této naší peripetii informoval, mimo jiné, "Českokrumlovský deník" ve svém pátečním vydání. Publikujeme alespoň fotografii, kterou tento deník z místa našeho setkání pořídil:

Reportáž redaktora českokrumlovského deníku naleznete zde: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/za-mesice-driny-dostali-zamestnanci-kaplicke-firmy-par-tisicovek-20120302.html

Setkání důchodců 2011

Ve středu 19. října 2011 jsme uspořádali další z pravidelných každoročních setkání bývalých zaměstnanců a.s. Jihostroj, kteří jsou v současné době na zaslouženém odpočinku. Pozvání ke společně strávenému dni opět přijalo téměř 300 seniorů. Rozesláno však bylo více než 750 osobních pozvánek. Po možnosti navštívit Jihostroj, kterou řada z nich využila, byl pro ně v Kulturním době v Kaplici připraven obvyklý kulturní program, spojený s vystoupením generálního ředitele Jihostroje ing. Jiřího Gerleho a pohoštěním. K poslechu i tanci hrála oblíbená dechová hudba "Kameňáci". Přítomným pozorným účastníkům, stejně jako vloni, zahráli a zazpívali děti z kaplického DDM.

Více fotografií z tohoto setkání je možno shlédnout ve vytvořené "fotogalerii".

Pochod Českými Budějovicemi proti vládním reformám

 

Ve čtvrtek 16. června 2011 se nemalý počet členů naší odborové organizace připojil  k více než třem stovkám nespokojených lidí a s prapory a transparenty, se za hlasitého pískotu a troubení vydal úderem 9. hodiny dopolední na pochod Českými Budějovicemi. Po cestě od domu kultury Metropol přes náměstí a Lannovu třídu k nádraží a pak Žižkovou ulicí zpět jsme rozdávali letáky. Část našeho průvodu došla až před krajský úřad, kde jsme se kolem jedenácté hodiny setkali s hejtmanem Jiřím Zimolou. Ujistil nás o své osobní podpoře a sympatiích vůči našim snahám směřujícím proti vládou připravovaným reformám důchodového, sociálního, zdravotního a daňového systému. Llidé, které náš průvod míjel na ulici, reagovali na protestní akci vesměs pozitivně. 

        „Není to stávka, je to jenom shromáždění, kterým chceme vyjádřit podporu dopravním svazům, které stávku vyhlásily. Pochodem bychom rádi ukázali občanům, že nám není lhostejný jejich osud. Pan Nečas se svou vládou říká, že chce chránit občany této republiky proti odborářům, my tvrdíme, že je to obráceně, cítíme jako naši povinnost oslovovat veřejnost a chránit občany této země před vládou pana Nečase a jemu podobnými, dát najevo náš nesouhlas s nepřijatelnými reformami, které tato vláda připravuje,“ průběžně oznamoval během několika zastavení v centru města Jan Švec, šéf  odborů  Kovo Jihočeského kraje.

Naším zájmem rozhodně nebylo způsobit jakékoli problémy ve městě. „Naším zájmem není blokovat dopravu nebo dělat nějaké nepříjemnosti, působit problémy řadovým občanům, chceme být spořádaným průvodem,“ připomínal Jan Švec stále průběžně rostoucímu počtu účastníků. Demostrace budila pozornost široko daleko a žádné citelné komplikace nezpůsobila. Pouze krátce si museli v několika místech počkat řidiči, které zastavoval na nezbytně nutnou dobu policejní doprovod. Děkuji tedy touto cestou všem členům, za jejich aktivní a disciplinovaný pochod. Mnozí byli po náročné noční směně a spát tedy šli až v odpoledních hodinách.

 

Další fotografie jsouou umístěny ve "fotogalerii" těchto webových stránek.

Zájezd do Volkswagenu Bratislava

 

I letos odborová organizace uspořádala již tradiční jarní dvoudenní zájezd. Tentokrát se jednalo o zájezd "zahraniční".  Byl spojen s exkurzí a besedou s odboráři v největší slovenské automobilce - Volkswagen Slovakia Bratislava. Tato společnost  zaměstnává ve třech svých závodech (Bratislava, Martin, Košice) více než 7 000 zaměstnanců. Zájezd se uskutečnil v pátek 10. a v sobotu 11. června 2011. Věříme, že pro většinu ze všech jeho 49 účastníků  byla beseda s odboráři KOVO a prohlídka montáže motorů a podvozků zajímavá a inspirující. Součástí programu byla prohlídka historického centra Bratislavy. Druhý den pak program zájezdu pokračoval návštěvou zámku Valtice a malebného městečka Mikulov.

 

 

 Více fotografií z tohoto zájezdu naleznete v naší fotogalerii.

Demonstrace 21. 5. 2011 v Praze

 

Základní organizace odborového svazu KOVO se svou účastí připojila k demonstraci vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů proti připravovaným vládním reformám sociálního systému (např. penzijní systém, zdravotní zabezpečení, sociální podpora hendikepovaných ... ).  Demonstrace,  se uskutečnila v sobotu 21. května 2011 na Václavském náměstí. Z naší ZO OS KOVO se jí zúčastnilo 8 demonstrujících. Průvod protestujících vyšel ve 12.00 hodin od Domu odborových svazů, prošel částí severojižní magistrály a kolem Hlavního nádraží a skončil programem na Václavském náměstí ve 14.30 hodin. Pod  svatováclavským sousoším mimo jiné vystoupil: předseda ČMK OS Jaroslav Zavadil, herečka a moderátorka Táňa Fischerová, a předseda Národní rady zdravotně postižených spoluobčanů Václav Krása. Další informace o průběhu demonstrace si můžete přečíst v týdeníku KOVÁK č. 19/2011. Fotografie aktivních účastníků této celostátní demonstrace jsou umístěny v naší fotogalerii.

 Pracovní setkání v Rakousku.

 

V úterý 1. března se v rakouském městečku St. Valentin uskutečnilo první setkání zástupců zaměstnanců firmy ENGEL strojírenská Kaplice s jejich rakouskými kolegy. Účastníci jednání si vzájemně vyměnili základní informace o mzdových, sociálních a pracovních podmínkách zaměstnanců v jednotlivých státech, resp. výrobních jednotkách firmy ENGEL. Přítomní reprezentanti rakouského odborového svazu PRO-GE seznámili přítomné s podmínkami pro vznik evropské podnikové rady a zákonnými pravidly fungování těchto zaměstnaneckých rad. V závěru jednání se zástupci zaměstnanců shodli na postupu, podle kterého požádají statutární zástupce firmy ENGEL o zřízení Evropské podnikové rady ENGEL.

 

 

Zájezd do předvánoční Prahy

V sobotu 27. listopadu 2010 uspořádala odborová organizace pro své členy a jejich rodinné příslušníky další ze série tradičních předvánočních zájezdů do Prahy. Chladné, ale slunečné počasí  inspirovalo návštěvníky Prahy k procházce po Staroměstském náměstí. V odpoledních hodinách bylo pro rodiny s dětmi zajištěno představení Divadla Spejbla a Hurvínka v Dejvicích. Více fotografií z tohoto zájezdu ja publikováno v naší fotogalerii. 

Historie projektu

Na základě pozitivních zkušeností z partnerských odborových organizací v rámci působnosti Odborového svazu KOVO (větších a zkušenějších "bratříčků"), např. Škoda Auto nebo Hyundai Czech Nošovice,  začínáme si i my postupně osvojovat všechny výhody i nevýhody tohoto druhu prezentace i komunikace. Prosíme tedy o trpělivost, shovívavost a toleranci podobnou té, která je spojena s postupným růstem malého dítěte... . Podobně jsme na tom v této chvíli i my .

Mladí odboráři

 

 V naší odborové organizaci je zastoupen i ne zcela bezvýznamný počet mladých členů (do 35 let). I jejich životní situace se snažíme pomáhat řešit, zejména jednáním s příslušnými zaměstnavateli  o vytváření podmínek pro skloubení jejich pracovního a soukromého života (individuální úprava pracovní doby, poskytování pracovního volna v různých rodinných a osobních situacích a pod).

V současné době také dochází ke vzájemnému setkávání a poznávání mladých odborářů jihočeského regionu. K jejich posledním letošním aktivitám lze zařadit zejména Splavnění Vltavy (18. a 19. 6. 2010),  Setkání v Třeboni (21. 9. 2010) nebo Předvánoční turnaj v bowlimgu (3. 12. 2010) spojený s neformální besedou o důležitosti zastupování zaměstnanců a  působení odborů ve  strojírenských firmách s nevyšším reprezentantem OS KOVO Jihočeského kraje Janem Švecem.

Všechny sportovní, kulturní  a společenské aktivity organizují ve spolupráci s Regionálním pracovištěm OS KOVO v Českých Budějovicích.

 

Více  fotografií ze zmíněných setkání mladých odborářů je umístěno v naší fotogalerii. 

 

 Informace o dalších plánovaných aktivitách mladých odborářů jsou průběžně publikovány na stránce "Kalendář akcí" nebo "Aktuality"

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode