solidarita-svornost-spravedlnost

Insolvenční řízení ve firmě SPG Czech Kaplice - průběžně aktualizováno a doplňováno

12.03.2012 10:30

V úterý 13. 9. 2011 jsme se po dlouhé době "mlčení" dozvěděli deprimující informaci. Jednatel firmy SPG Czech Kaplice Karl Gruber podal u Krajského obchodního soudu v Českých Budějovicích návrh dlužníka na zahájení insolvenčního řízení, který byl následně zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Více zde: insolvence-SPG.pdf (161,4 kB).

Více než 6O zaměstnanců firmy zároveň přijalo informaci o nevyplacení části mzdy za měsíc srpen. Na jednání s majitelem firmy bylo dohodnuto vyplacení 80 % mzdových nároků zaměstnanců měsíce srpna. K tomuto kroku byl vypracován možný právní postup zaměstnanců. Více zde: SPG-§ 56 ZP.pdf (112,3 kB). Neděle 16. října 2011 je tedy prvním dnem, kdy zaměstnanci firmy mohou z důvodu nevyplacení  mzdy, okamžitě skončit pracovní poměr s nárokem na vyplacení odstupného ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Formulář na okamžité skončení pracovního poměru ve firmě SPG Czech je ve formátu doc. ke stažení a případnému dopracování zde: Skončení-RACPOMĚRU-§56-form.doc (67,5 kB)

V pátek  16. 9. 2011 jsme ve firmě SPG Czech vyhlásili stávkovou pohotovost a výše popsané tristní události medializovali. Více zde: STÁVKOVÁ POHOTOVOST-Tisková zpráva-OK.pdf (65,3 kB). V tento den jsme vedli sérii jednání na Úřadu práce v Českých Budějovicích o možnosti výplaty dlužných mezd zaměstnancům a o podmínkách ve vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Následně se uskutečnilo jednání u krajského obchodního soudu  o možnostech a podmínkách insolvenčního řízení a jmenování insolvenčního správce. Velmi solidní článek, popisující situaci, byl publikován ve středu 21. 9. 2011 v Českokrumlovském deníku: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/sedesati-lidem-hrozi-ze-prijdou-o-praci20110921.html.

Průběh insolvenčního řízení můžete sledovat na  stránkách obchodního rejstříku: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAkAAHGRtACT

V úterý 11. října otiskl Českokrumlovský deník další článek popisující složitou situaci zaměstnanců: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/sedesat-lidi-zatim-nedostane-mzdy-za-zari20111011.html .

 

 

Návrh na zahájení insolvenčního řízení byl do konce obchodním soudem stanovené lhůty (10 dní) jednatelem firmy řádně dopracován a dne 26. 9. 2011 doručen na podatelnu obchodního soudu. Následovala výzva firmě SPG Czech na uhrazení zálohy insolvenčního řízení ve výši 50 000,- Kč obchodnímu soudu. Tato záloha byla firmou SPG Czech obratem uhrazena. 

Následovalo jmenování insolvenčního správce soudcem krajského obchodního soudu dne 19. 10. 2011 viz. USNESENÍ zde: SPG-USNESENÍ-ÚPADEK.pdf (187,8 kB) . Po jmenování insolvenčního správce JUDr. Jiřího Švihly jsme s ním usilovně jednali o termínu schůzky se zaměstnanci za jeho účasti.

Schůzka insolvenčního správce JUDr. Jiřího Švihly se zaměstnanci firmy SPG Czech se uskutečnila v pondělí 31. 10. 2011 od 14.00 hodin v sídle firmy v Kaplici za účasti cca. 30 ze 40 stávajících zaměstnanců.  V období od 16. 10. do 31. 10. 2011 ukončilo cca. 20 zaměstnanců pracovní poměr s nárokem na odstupné ve výši tří průměrných výdělků podle § 56 písm. b) zákoníku práce. Insolvenční správce na této schůzce přednesl informaci o situaci firmy SPG Czech a stavu jejího majetku a  předal přítomným zaměstnancům výpovědi podle § 52 písm. a) z důvodu rušení firmy SPG Czech.

V pátek 4. 11. 2011 jsme v dopoledních hodinách uskutečnili v advokátní kanceláři JUDr. Švihly v Českých Budějovicích další ze série jednání o možnostech urychlené výplaty alespoň části dlužných mzdových nároků zaměstnanců, s příslibem operativního řešení výplaty "záloh".

V posledním listopadovém týdnu roku 2011 poskytl (poukázal převodem na běžné účty) insolvenční správce JUDr. Švihla zaměstnancům  "zálohu výplat dlužných mzdových nároků" v nominální  výši 2 000,- Kč, přičemž konkrétní termín resp. termíny výplat dalších "záloh" dosud nepřislíbil. Je nutno v této souvislosti připomenout, že zák. č. 182/2006 (insolvenční zákon) bohužel insolvenčnímu správci povinnost poskytovat jakékoliv zálohy zaměstnancům neukládá.

Připomínáme možnost požádat na příslušných formulářích o výplatu části dlužných mezd prostřednictvím Úřadu práce České republiky. ÚP může podle zákona 118/2000 vyplatit dlužné mzdové nároky za max. 3 měsíce v měsíční max. výši cca. 36 000,- Kč. Žádat touto formou je vhodné 15 dní po skončení pracovního poměru zaměstnance.

První žádosti zaměstnanců jsme předali 4. 10. 2011 (14 zaměstnanců, kteří skončili pracovní poměr 31. 8. 2011) viz zde: SPG-žádost-mzdyÚP-1.pdf (35,6 kB). Další žádosti jsme předali 24. 11. 2011 (8 zaměstnanců, kteří skončili pracovní poměr ve druhé polovině října 2011 podle § 56 písm. b) zákoníku práce - nevyplacení části mzdy za srpen) viz zde: SPG-žádost-mzdyÚP-2.pdf (30 kB).

MZDOVÁ ÚČTÁRNA FIRMY SPG Czech byla v pátek 2. 12. 2011 přestěhována z Kaplice na adresu:

    České Budějovice, Sídliště MÁJ, ulice Dr. Bureše 9/1, PSČ 370 05 

( MEDICENTRUM MÁJ, přízemí budovy, kontaktní osoba: Mgr. Renata Dohnal)ová, tel. 385 514 464, e-mail: renata.dohnalova@seznam.cz 

pracovní doba: po - pá  8.30 - 16.00 hodin, den vyhrazen pro zaměstnance SPG Czech: středa od 10.00 do 18.00 hodin).

   Na této adrese si tedy zaměstnanci firmy SPG Czech mohou vyřizovat své personální záležitosti (výplatnice, potvrzení o zaměstnání, skončení pracovního poměru podle § 56 písm. b) zákoníku práce, žádosti o uspokojení mzdových nároků ÚP a pod.).

Jsme i nadále připraveni být zaměstnancům nápomocni při vyřizování všech výše uvedených nezbytných formalit.

Ve čtvrtek 14. 12. 2011 se v před Krajským soudem v Českých Budějovicích konala schůze věřitelů. Z více než stovky přihlášených věřitelů upltňujících své pohledávky se předmětné schůze zúčastnilo pouze 9 věřitelů zastupujících více než 25 milionů Kč nezajištěných pohledávek a zástupce zajištěné pohledávky UCB s pohledávkou ve výši více než 37 milionů Kč. Schůzi věřitelů řídil insolvenční soudce JUDr. Marie Červinková za přítomnosti státního zástupce, zástupce dlužníka a insolvenčního správce JUDr. Švihly. Přítomní zástupci věřitelů projednali a odsouhlasili zprávu insolvenčního správce JUDr. Jiřího Švihly - viz zde: SPG-INS-SPRAVCE-14-12-2011.pdf (1,6 MB). Součástí programu schůze věřitelů byla i volba tříčlenného věřitelského výboru. Do něj byli zvoleni zástupci těchto věřitelů: Česká správa sociálního zabezpečení, ps-ECO Technology a Uni Credit Bank. Zástupce zaměstnanců Bc. Jiří Řihout je členem věřitelského výboru  podle § 67 zák. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon).

V pátek 16. 12. 2011 od 9.00 se uskutečnilo  jednání insovenčního správce JUDr. Švihly se zástupcem zaměstnanců firmy SPG Czech Kaplice Bc. Jiřím Řihoutem. Předmětem jednání bylo, mimo jiné, vyplacení dalších "záloh" dlužných mzdových nároků zaměstnanců. Jednání bohužel skončilo bez pro zaměstnance pozitivního výsledku.

Začátkem měsíce ledna 2011 (9. resp. 10. 1. 2012) byly zaměstnancům doručeny účetní doklady dlužných mzdových nároků. Z těch, do kterých jsme měli možnost nahlédnout je zřejmé že:

a) chybí přiznáni "prémie před dovolenou" a u zaměstnanců končících pracovní poměr 31. 12. 2011 také "roční věrnostní prémie 7%" podle platné kolektivní smlouvy

b) výpočet náhrady mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele není v souladu s § 208 a § 209 zákoníku práce. Zaměstnancům v měsících říjen - prosinec 2011 není přiznáván "průměrný hodinový výdělek", ale pouze "základní hodinová mzda".

Tento postup výrazně poškozuje zaměstnance, kteří skončili pracovní poměr 31. 12. 2011a později a je jednoznačně v rozporu s výše uvedeným ustanovením zákoíku práce a platné kolektivní smlouvy. Právní názor OS KOVO v této věci naleznete zde: SPG-PRÁVNÍ-NÁHRADA MZDY-NÁROKY Z KS 2011.pdf (265 kB)

Vyzýváme zaměstnance, aby tento svůj  individuální, ve většině případů mnohatisícový  "mzdový  nárok"   resp. "opravu účetního pochybení" nebo "pozitivní rozdíl v nároku" (násobení  měsíčního fondu pracovní doby průměrným hodinovým výdělkem, přiznání prémie před dovolenou a roční prémie 7% výdělku) uplatňovali u Mgr. Renaty Dohnalové, tel. 385 514 464, e-mail: renata.dohnalova@seznam.cz .

Jsme připraveni být zaměstnancům nápomocni k dosažení svých oprávněných mzdových nároků. V této souvislosti prosíme o zaslání elektronické kopie zaslané e-malové korespondence Mgr. Dohnalové na e-mail: rihout.jiri@jihostroj.cz.

Ve středu 18. 1. 2012 se uskutečnilo naše jednání s Mgr. Dohnalovou s naším jednoznačným a kategorickým požadavkem na "dorovnání" oprávněných mzdových nároků zaměstnanců na kterém Mgr. Dohnalová přednesla tyto námitky:

a) právní výklad OS KOVO se údajně neslučuje s výkladem, který Mgr. Dohnalová obdržela od pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Písemná forma tohoto výkladu MPSV nebyla předložena a na dotaz na jméno osoby, která tento výklad uvádí nebylo Mgr. Dohnalovou reagováno.

b) oprava mzdových nároků je podle vyjádření Mgr. Dohnalové technicky nemožná, protože mzdový nárok je nesprávně zúčtován za rok 2011, který je již údajně účetně uzavřen tzv. "zaknihován"

c) náklady na opravu mzdových nároků by výrazně zasáhli do snížení hodnoty "majetkové podstaty", ze které budou mzdové nároky zaměstnanců poměrnou částí uspokojovány.

Všechny uvedené námitky byly námi  při předmětném jednání logicky vyvraceny. Jednání však bohužel nepřineslo pro zaměstnance jednoznačný pozitivní výsledek (ale ani negativní) . Zejména z tohoto důvodu tedy znovu apelujeme na poškozené zaměstnance SPG Czech, aby tento svůj  individuální, ve většině případů mnohatisícový  "mzdový  nárok"   resp. "opravu účetního pochybení" nebo "pozitivní rozdíl v nároku" (násobení  měsíčního fondu pracovní doby průměrným hodinovým výdělkem, přiznání prémie před dovolenou a roční prémie 7% výdělku) uplatňovali u Mgr. Renaty Dohnalové, tel. 385 514 464, e-mail: renata.dohnalova@seznam.cz a prosíme o zaslání elektronické kopie zaslané e-malové korespondence Mgr. Dohnalové na e-mail: rihout.jiri@jihostroj.cz.

O vzniklém, výše popsaném "účetním" pochybení jsou informováni pracovníci úřadu práce, kteří vyřizují žádosti zaměstnanců na uspokojení nevyplacených mzdových nároků (Mgr. Neumann - úřad práce Český Krumlov tel. 950 110 327; Hana Gerhardtová - úřad práce České Budějovice - tel. 950 109 436). Uvedení pracovníci zaujímají k výše popsané situaci "neutrální postoj" a na ÚP doručené žádosti vyřizují  zákonem stanoveným způsobem (zák. č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele).

Na zasedání věřitelského výboru 10. 2. 2012 byla na základě intervencí zaměstnanců a upozornění předsedy ZO OS KOVO p. Řihouta na všechna rizika pro insolvenčního správce, spojená s chybným a neúplným vyčíslením mzdových nároků zaměstnanců, Mgr. Dohnalová BBs. pověřena  "přepočítáním" dlužných mzdových nároků zaměstnanců tak, aby odpovídaly příslušným ustanovením zákoníku práce a platné kolektivní smlouvy. Nebyl bohužel stanoven termín, do kdy musí příslušný "přepočet" Mgr. Dohnalová BBs. provést. Budeme se snažit kontaktovat  insolvenčního správce JUDr. Švihlu, aby bylo vše s ohledem na uzávěrku termínu podávání žádostí o vyplacení na úřad práce (5. března 2012) provedeno (opraveno) co nejdříve.

Protože se ani po našich opakovaných urgencích nepodařilo do 23. února 2012 dohodnout termín opravy dlužných mzdových nároků zaměstnanců, byl insolvenčnímu správci a členům věřitelského výboru SPG Czech odeslán dopis, jehož znění si můžete přečíst zde: SPG_Švihla-mzdové nároky-medializace.pdf (58 kB) 

Dne 27. 2. 2012 ve 12.15 hodin jsme dali k dispozici sdělovacím prostředkům "Tiskovou zprávu" jejíž text si můžete přečíst zde:Tisková zpráva-MZDOVÉ NÁROKY-OK.pdf (65,7 kB) Na tuto Tiskovou zprávu do současné chvíle (16.40 hod..) reagoval deník PRÁVO, který svůj článek k celé věci zveřejní zítra a Českokrumlovský deník, který svou reportáž otiskne pravděpodobně ve středu. Jako svou reakci na  tiskovou zprávu poskytl své písemné vyjádření médiím i JUDr. Jiří Švihla. Text tohoto vyjádření pro informaci kopíruji v plném znění:
 

V y j á d ř e n í
 
Všichni zaměstnanci SPG mají od dnešního večera připraveny relevantní účetní doklady, nutné pro výplatu části dlužných mezd od příslušného Úřadu práce. Toto by zaměstnanci měli k dispozici výrazně dříve, pokud by klíčový zaměstnanec dlužníka poskytl správci to, o co byl správcem několikráte vyzýván – sdělení přístupového kódu, hesla k firemnímu počítači, kde se nacházela a nacházejí veškerá data vztahující se k zaměstnancům . Celá práce pak musela být realizována, tzv. v ruční podobě, kdy tým správce musel vše řešit přes minulý víkend. Spolupráce správce s Odborovým svazem KOVO probíhala a probíhá naprosto v pořádku, kdy Odborový svaz poskytuje správci dostatečnou součinnost. Správce je si vědom tíživé sociální situace u některých zaměstnanců.  Správce má stále na mysli nejen společný zájem věřitelů, ale též oprávněné požadavky zaměstnanců.
 
                S hlubokou úctou
 
 
JUDr. Jiří Švihla, insolvenční správce dlužníka SPG Czech s.r.o.

  Platí samozřejmě, že se sejdeme před domem, ve kterém sídlí advokátní kancelář JUDr. Švihly (České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 32) ve středu 29. 2. 2012 v 15.00 hodin  a budeme se domáhat všech potřebných dokumentů. 0čekávám Vaši účast na tomto setkání. Podle dnešní (28. 2. 2012) informace od Mgr. Dohnalové budou dnes poštou a  doporučeně zaměstnancům rozeslány opravené "výplatnice". Vezměte tedy prosím zítra sebou vyplněné žádosti na ÚP tak, aby mohly být insolvenčním správcem operativně potvrzeny.

Některé ohlasy z médií: Deník Právo - 28. 2. 2012 - SPG-NOVINY-PRAVO-28-2-2012.pdf (114,9 kB)

                               Deník - 28. 2. 2012-https://www.denik.cz/ekonomika/zamestnanci-spg-czech-jsou-temer-pul-roku-bez-vyplat-20120227.html

 

Podle informací, které jsme získali z ÚP České republiky, byly všechny žádosti pro ÚP Mgr. Dohnalovou zaměstnancům v období od 28. 2. 2012 do 5. 3. 2012 potvrzeny tak, že mohly být nejpozději v pondělí 5. 3. 2012 úřadem práce od žádajících zaměstnanců úspěšně převzaty. Žádost o "náhradu mzdy", podle našich informací, neuplatnil pouze jeden "oprávněný" zaměstnanec. Po potvrzení oprávněnosti všech mzdových nároků žádajících zaměstnanců insolvenčním správcem na příslušném formuláři,  budou předmětné žádosti operativně ÚP vyřizovány.

Další povinností řady zaměstnanců je vypracování a včasné doručení (nejpozději 2. 4. 2012) "Přiznání k dani z příjmu fyzických osob" na místně příslušný finanční úřad. Při jednání s Mgr. Dohnalovou, konaném dne 7. 3. 2012 nebyl bohužel přislíben žádný konkrétní termín zaslání relevantních (opravených) účetních podkladů nutných ke zpracování daňových přiznání. Mgr. Dohnalová přislíbila zaslání podkladů na adresy bydliště zaměstnanců poštou tak, aby si zaměstnanci stihli svá daňová přiznání vypracovat a včas doručit na finanční úřad.  V pátek 9. 3. 2012 následovalo jednání o této věci s insolvenčním správcem JUDr. Jiřím Švihlou. Ani on bohužel žádné konkrétní datum zaslání relevantních podkladů neslíbil.

V pondělí 12. 3. 2012 se z tohoto důvodu se uskutečnila konzultace s pracovníky FÚ Kaplice o předmětné věci s těmito závěry:

a) zaměstnavatel je povinen podle § 38j odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb. předmětný doklad do 10 dnů od  žádosti poplatníka (zaměstnance) vystavit

b) zaměstnanec by proto měl bez zbytečného prodlení o toto potvrzení  insolvenčního správce prokazatelně (nejlépe písemně doporučeně poštou) požádat

c) z ins. správcem vystavených účetních dokladů by mělo být zřejmé, že se jedná o v roce 2011 firmou SPG Czech, popř. úřadem práce, skutečně vyplacené příjmy zaměstnance (§5 odst. 4 zák. č. 586/1992 Sb). 

Formulář k podání žádosti insolvenčnímu správci si můžete ve formátu doc. stáhnout zde: SPG-ŠVIHLA-POTVRZENÍ-PŘÍJMY.doc (66,5 kB). Jak již bylo uvedeno, insolvenční správce je povinen "doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti".    Plné znění citovaných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů naleznete zde: k zák o dani z příjmů.pdf (86,7 kB) 

 

 

 

  

 
Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode