solidarita-svornost-spravedlnost

Centrální evidence členů OS KOVO - aktualizováno

18.04.2018 11:16

Jž v roce 2016 rozhodly „příslušné odborové orgány OS KOVO“ vložit do centrální evidence OS KOVO seznam  členů včetně několika jejich osobních údajů s tím, že každý člen OS KOVO následně obdrží průkaz OS KOVO, který jej bude opravňovat k čerpání slev a výhod pro členy OS KOVO, které buď jsou a nebo v budoucnosti budou s partnery OS KOVO smluvně dohodnuty. Více se můžete na toto téma dočíst v článku "Díky centrální evidenci členů mají kováci lepší přístup k informacím", který naleznete na straně 10  časopisu Kovák č. 5 a umístěn je i zde: Kovák-5-2018.pdf (8,5 MB)

Výbor ZO v této souvislosti rozhodl, že do centrální evidence zařadí ty námi evidované členy, kteří s tím vysloví svůj souhlas a evidenci vedenou základní organizací OS KOVO při a.s. Jihostroj v kanceláři odborů  aktualizují a doplní o svou e-mailovou adresu. Členský průkaz bude „centrálně evidovanému“ členovi OS KOVO bez zbytečného odkladu vydán v kanceláři ZO OS KOVO po zaplacení jednorázové  „kauce“ ve výši 500,- Kč/členský průkaz. Složená kauce bude členovi OS KOVO vrácena po ukončení jeho členství a vrácení členského průkazu spolu s darem 50,- Kč/za každých ukončených 12 kalendářních měsíců od data složení kauce. Členové, kteří svůj souhlas neoznámí, zůstávají i nadále našimi členy se všemi právy a povinnostmi, které z členství vyplývají.

Podrobnější  informace k centrální evidenci členů naleznete zde:Centrální evidence členů - inf-3.pdf (130958).  Přihlášky do centrální evidence přijímáme průběžně. Zařazení do centrální evidence vyřizujeme a členské průkazy vydáváme ve čtvrtletních intervalech.  Vaše dotazy zodpovíme v kanceláři odborů tel. 380 340 843, e-mail: radova.marie@jihostroj.cz

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode